kmUFEmvurmcObudź się Polsko.

Obudź się Polsko, obudź się Ojczyzno moja,

 

za oknami świta, ranne zorze nucą „bądź Wola Twoja
Wielki Boże co ten wszechświat stworzyłeś a na nim Polskę i nas”.
Obudź się Polsko, uśpiono Cię, powstania nadszedł czas.
Powstań z łoża na którym położyć Ci się kazano,
na którym wygodne, beztroskie życie bezkarnie obiecano
by w czasie, gdyś uśpiona tysiącami fałszywych słów
mogli okraść Twój dom, pozbawić honoru i wolności znów.
Spałaś, gdy sprzedawano zakłady pracy, kopalnie, huty i stocznie,
szpitale i szkoły, Twą ziemię tysiącami hektarów rocznie,
gdy niszczono „Solidarność”, rozmontowywano prawo i wojsko.
Czas się przebudzić, powstać i działać, „Obudź się Polsko”.
Czas się przebudzić gdy niszczy się Twą drogę do wiary i kościoła,
gdy zamyka się krzyż Smoleński i nie chyli się z szacunkiem czoła
przed ludźmi co w Twej obronie, Twego dobra, oddali życie,
pochowani na łączkach w ciemności, bez szacunku i skrycie.
Śpiąc, nie obronisz siebie ni wolności swojej, ni wolności słowa.
Wszystko, jak nasi ojcowie będziesz musiała zaczynać od zera, od nowa.
Może i będziesz zmuszona klęczeć pod pręgierzem obcych lub brata
nim się podniesiesz i wstaniesz, znów miną długie lata.
Dlatego już czas byś powstała, wyprostowała zgarbione kości,
podniosła wysoko głowę i dumnie, głośno i pełna radości
zaśpiewała swój hymn, dzięki któremu wiemy
że „Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy”.

2012.9.16. Szkrobok.

701101032681440058633

Obecny model nauczania,respektujący wartości chrześcijańskie,wychowujący do odpowiedzialności i rodzicielstwa jest zagrożony.Na konferencji w PAN ,z udziałem Ministerstwa Edukacji i działaczy WHO zaprezentowano nowe standardy edukacji seksualnych.Sugerują one promocję różnorodnych odmienności i ekspresji seksualnych.Owe standardy WHO to postulat środowisk LGBTQ, oraz Konwencji Rady Europy.Konwencja zakłada wprowadzenie zasad gender na wszystkich szczeblach edukacji.Dlatego protestujmy!Szeroka akcja informacyjna na www.stopdeprawacji.pl.Szanowni rodzice oraz dziadkowie bądźmy czujni na obecność w szkołach przedstawicieli organizacji aborcyjnych i LGBTQ.