Stowarzyszenie „NASI MIESZKAŃCY. PL” rozpoczęło swą działalność w roku 2013 z inicjatywy kilkunastu mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i okolicznych miejscowości. Początkowo jako stowarzyszenie zwykłe w roku bieżącym przekształciło się w Stowarzyszenie Rejestrowe, co umożliwiło nam podjęcie działalności o szerszym zakresie. Na efekty takiego rozwiązania nie trzeba było długo czekać. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, realne kształty zaczął przybierać nasz kierunkowy cel działania jakim stało się utworzenie na terenie powiatu wodzisławskiego hospicjum dla osób terminalnie chorych. Należy tu zaznaczyć, że powiat wodzisławski jako chyba jedyny w Województwie Śląskim nie ma tak potrzebnej instytucji.

Logo_NMPL

Coraz więcej osób terminalnie chorych, rencistów, inwalidów i emerytów nie ma zapewnionej godnej opieki zdrowotnej. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, tak samo jak wiele jest sposobów niesienia pomocy przez charytatywne działania instytucji kościelnych jak np. Caritas, kół charytatywnych działających przy parafiach aż poprzez instytucje państwowe na MOPS-ie kończąc.
Mimo wielu ofert pomocy, ze względu na postępującą pauperyzację społeczeństwa, emigrację zarobkową, trudności w dostępie do lekarzy, usług rehabilitacyjnych, zakupu wielu lekarstw itd. wyłoniła się wręcz konieczność powołania do życia jakieś formy hospicjum.
Aby ten zamysł zrealizować jako Stowarzyszenie, jesteśmy zobowiązani do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi lokalu, jego wyposażenia, przygotowania personelu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach i wielu innych nie mówiąc już o posiadaniu środków finansowych na ten rodzaj działalności. Dlatego też, zaczęliśmy od budowy podstaw zaczynając od zapoznania się z działalnością innych już działających hospicjów np. w Katowicach-Nikiszowcu hospicjum „Cordis”, w Żorach czy Cieszynie . Skorzystaliśmy z cennych informacji założycieli tych jednostek oraz uwag na temat czekających nas trudności.
„Do odważnych, ofiarnych, bezinteresownych ludzi chcących nieść pomoc bliźniemu świat należy”. Dzięki takim ludziom niemożliwe staje się realne.
Zorganizowaliśmy wspólnie z innymi organizacjami już drugą „białą sobotę” przy kościele pw. Świętego Huberta w czasie której około 120 osób skorzystało z bezpłatnych badań lekarskich. W ubiegłym roku – ponad 150.
Kilkanaście osób będzie brało udział w listopadzie w szkoleniu osób chcących zdobyć wymagane uprawnienia do sprawowania opieki medycznej. Jest to o tyle cenne, że już w przyszłym roku będzie mogło rozpocząć działalność hospicjum domowe.
Również dzięki kilku osobom w tym również z zagranicy, udało nam się sprowadzić z Francji różnego rodzaju sprzęt medyczno- ortopedyczny, który pozwolił nam na otwarcie bezpłatnej wypożyczalni stanowiącej pierwszy etap naszej działalności charytatywnej dla mieszkańców.
Dzięki informacjom ogłoszonym w kilku parafiach mamy nadzieję, że wiadomość o powstaniu bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medyczno-ortopedycznego dotrze do wielu zainteresowanych.
Przychylność dla działania stowarzyszenia „NASI MIESZKAŃCY” okazał również Urząd Miasta Wodzisław Śl. zapewniając nam pomieszczenie na magazynowanie sprowadzanego sprzętu oraz w przyszłości budynek mieszkalny możliwy do adaptacji na małe hospicjum stacjonarne. Zapewnił również dotację na rok 2015 która pozwoli na częściowe utrzymanie i rozwój działalności naszego hospicjum domowego, remonty w miarę potrzeb posiadanego już sprzętu oraz powiększenie jego zasobów.
Liczymy na dalszy rozwój współpracy z Urzędami Miast i Gmin naszego powiatu oraz różnego rodzaju organizacjami charytatywnymi ale również na sponsorów i ludzi dobrej woli chcących przeznaczyć swoje środki materialne, czas lub pracę w niesieniu pomocy i opieki mieszkańcom naszego miasta i powiatu. Liczymy na Wasze zaangażowanie w realizację dalszych kroków zmierzających do powstania hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie chorych.
Pierwsze kroki już zrobione a szybkość realizacji następnych zależy również od Was drodzy Mieszkańcy.

Wodzisław Śląski, 2014.10.28. Stowarzyszenie „NASI-MIESZKAŃCY. PL”.

Comments are closed.

Post Navigation