Logo_NMPL

W dniu 5 marca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia NASI MIESZKAŃCY.PL. Na zebraniu przedstawione zostało sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2014. Na zebraniu dokonano też zmian we władzach Stowarzyszenia. Nowym Prezesem Stowarzyszenia został dr Arkadiusz Forajter.

Działania Stowarzyszenia NASI MIESZKAŃCY.PL podjęte w okresie 28.02.2014 – 31.12.2014 r.

 

  • Zorganizowanie warsztatów „METODY BUDOWANIA I ORGANIZOWANIA PRACY W ZESPOLE” połączonych z prezentacją i dyskusją poprowadzoną przez O. Janusza Śliwę w dniu 8.03.2014 r.
  • Zorganizowanie koncertu Muzyki Operetkowej w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w dniu 25.04.2014 r.
  • Zorganizowanie Debaty Kulturalnej we współpracy z Raciborskim Stowarzyszeniem Kulturalnym ASK w dniu 21.05.2014 r.
  • Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego Stowarzyszenia w dniu 07.06.2014 r.
  • Zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasi Mieszkańcy.pl w dniu 21 czerwca 2014 r. – podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia, które umożliwią prowadzenie przez Stowarzyszenie domowego lub stacjonarnego Hospicjum.
  • Udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych Zorganizowanym przez Powiat Wodzisławski w dniu 06.09.2014 r.
  • Zorganizowanie Białej Soboty we współpracy z Parafią Św. Herberta w Wodzisławiu w dniu 13.09.2014 r.
  • Zorganizowanie spotkania Opłatkowego Stowarzyszenia w dniu 17-12-2014 r.
  • Zorganizowanie 8 zebrań roboczych Stowarzyszenia oraz 3 zebrań Zarządu Stowarzyszenia.
  • Podjęcie uchwał Zarządu o wysokości składek członkowskich i wzorze deklaracji członkowskiej.

Comments are closed.

Post Navigation