701101032681440058633

Obecny model nauczania,respektujący wartości chrześcijańskie,wychowujący do odpowiedzialności i rodzicielstwa jest zagrożony.Na konferencji w PAN ,z udziałem Ministerstwa Edukacji i działaczy WHO zaprezentowano nowe standardy edukacji seksualnych.Sugerują one promocję różnorodnych odmienności i ekspresji seksualnych.Owe standardy WHO to postulat środowisk LGBTQ, oraz Konwencji Rady Europy.Konwencja zakłada wprowadzenie zasad gender na wszystkich szczeblach edukacji.Dlatego protestujmy!Szeroka akcja informacyjna na www.stopdeprawacji.pl.Szanowni rodzice oraz dziadkowie bądźmy czujni na obecność w szkołach przedstawicieli organizacji aborcyjnych i LGBTQ.

Comments are closed.

Post Navigation