Żurkowo – europejsko sprawiedliwość.

Było to już łokropnie downo, powiym, że przed laty,
kiej moja starka durch godała do moigo starego już taty,
że nojlepszo zupa na świecie, to je nasz śloński żurek
kiery możesz jeść w środa, czwortek, pendziałek i wtorek.

W piontek ni, bo wursztu z żurka przeca nie wyciepniesz,
w sobota to jakoś inkszo a w niedziela nudelzupa se weźniesz.
Tak ci sleci cołki tydzień i niech cie nie boli brzuch czy głowa,
że to ino cztyry dni, przeca to je tydnia wiencyj niż połowa.

Pamienej ino, że trza mieć dobry wurszt jak warzysz ten żurek.
Jak wciepniesz byle jaki to bydzie go musioł zeżreć twój Burek
a jak dosz go komuś do zjedzenio, to wszyscy prawnicy, duzi i mali
mogom doniyść na cia, że to był trujoncy żurek, do sondowej sali.

Nie wymigosz sie przed sondem ani europejskim, że winny był wkład
chyba , że komuś coś dołożysz ale tak, by nie zostoł żoden mały ślad.
Jak zostanie, to pamientej, że nawet w naszej wysokij sprawiedliwości
zasondzom cie byle jak, byś wroz z Burkiem mogł ogryzać ino kości.

Wodzisław Śl. 14.08.2018 r. Szkrobok.

Comments are closed.

Post Navigation