W dniu 6 września 2014 r. na wodzisławskim rynku odbył się Festiwal organizacji pozarządowych zorganizowany przez starostwo powiatowe. W festiwalu wzięło udział kilkadziesiąt stowarzyszeń z powiatu wodzisławskiego, w tym nasze Stowarzyszenie Nasi Mieszkańcy.PL.

2014_09_06_Festiwal organizacji pozarzadowych

Stowarzyszenie Nasi Mieszkańcy na swoim stoisku rozdawało bezpłatnie jabłka, cebulki żonkili oraz ulotki informacyjne. Rozdawane cebulki żonkili były w ramach zapoznania mieszkańców z wiedzą o Hospicjum. W ocenie dzieci, które przyglądały się wszystkim stoiskom nasze stoisko było jednym z najładniejszych!

Comments are closed.

Post Navigation