O nas

Drodzy Mieszkańcy!

Dlaczego zdecydowaliśmy się założyć Nasze Stowarzyszenie?

Nasze Stowarzyszenie podejmuje działania w zakresie kultury,edukacji,życia gospodarczego i społecznego oraz w zakresie ochrony zdrowia i opieki hospicyjnej.Jedną z inicjatyw Stowarzyszenia jest utworzenie bezpłatnego hospicjum dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego.Słowo hospicjum pochodzi od łacińskiego słowa hospitium-przyjaźń,gościnne przyjęcie,gościnny dom.W ramach hospicjum zespół hospicyjny czyli lekarz,pielęgniarka,wolontariusz i kapelan opiekuje się chorym.W trosce o osoby terminalnie chore utworzyliśmy bezpłatną wypożyczalnie sprzętu medycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, oczekujących pozytywnych zmian założyliśmy Stowarzyszenie. Jako obszar działania naszego Stowarzyszenia wybraliśmy cały powiat wodzisławski, ponieważ w Naszym powiecie zamieszkuje wielu wartościowych ludzi, którzy zasługują na lepszy rozwój.

Nie tylko idee demokracji, ale także podstawowe wartości, takie jak wolność, równość, sprawiedliwość i uczciwość muszą z większą mocą zaistnieć w codziennym życiu naszej lokalnej społeczności. Nasz wielki rodak Jan Paweł II powiedział: “Demokracja bez wartości zamienia się w jawny lub ukryty totalitaryzm”.

Nasze Stowarzyszenie podejmie działania zmierzające do tego, by idee demokracji i samorządności istniały w codziennym życiu w nieskażonej postaci, by mieszkańcy powiatu wodzisławskiego poczuli, że są najważniejsi. Zgodnie z ideą głoszącą, że władza jest dla mieszkańców, a nie odwrotnie.

Wiele spraw, wiele problemów wymaga rozwiązania. To co najpilniejsze, to rozwój lokalnej gospodarki. Muszą powstać nowe miejsca pracy, by powiat wodzisławski znów był atrakcyjny dla obecnych jego mieszańców i ludzi, którzy w przyszłości zechcą tutaj zamieszkać.

Dawne znaczenie musi odzyskać Rodzina. Rodzice i ich dzieci mają prawo przestać obawiać się, że będzie się im likwidować żłobki, przedszkola czy szkoły.

W tym nasze Stowarzyszenie będzie wspierać mieszkańców.

W tym celu wykorzystamy nasze doświadczenie samorządowe. Członkowie założyciele Stowarzyszenia to w większości osoby, które były zaangażowane w organizację referendum w Wodzisławiu. Jesteśmy zwykłymi mieszkańcami Wodzisławia, Rydułtów i innych miejscowości powiatu wodzisławskiego. Przyjęliśmy nazwę NASI MIESZKAŃCY.PL, ponieważ Stowarzyszenie będzie działać dla NASZYCH MIESZKAŃCÓW i to MIESZKAŃCY są najważniejsi.

Stowarzyszenie jest otwarte i im będzie nas więcej, tym większy wpływ mieć będziemy na decyzje nas dotyczące, a podejmowane przez lokalne władze.

Dołożymy wszelkich starań, by mieszkańcy naszego powiatu byli zadowoleni i dumni z miejsca, w którym mieszkają.